Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
Ngày hoàng đạo Ngày hắc đạo

Xem Lịch Âm Dương và Lịch Tháng

LỊCH ÂM DƯƠNG – LỊCH THÁNG

* Tháng 10:

Dương Âm Thứ Can Chi Tốt xấu Nên/Không nên
1 17 Thứ Nhâm Thìn Bình Thường
2 18 Thứ Quý Ty. Xấu
3 19 Thứ Giáp Ngọ Rất Tốt
4 20 Thứ Ất Mùi Rất xấu
5 21 Thứ Bính Thân Rất xấu
6 22 Thứ Đinh Dậu Xấu
7 23 Thứ Mậu Tuất Xấu
8 24 Thứ Kỷ Hợi Rất xấu
9 25 Thứ Canh Tý Tốt
10 26 Thứ Tân Sửu Xấu
11 27 Thứ Nhâm Dần Xấu
12 28 Thứ Quý Mão Rất Tốt
13 29 Thứ Giáp Thìn Bình Thường
14 30 Thứ Ất Ty. Xấu
15 1/9 Thứ Bính Ngọ Xấu
16 2 Thứ Đinh Mùi Xấu
17 3 Thứ Mậu Thân Rất Xấu
18 4 Thứ Kỷ Dậu Rất xấu
19 5 Thứ Canh Tuất Tốt
20 6 Thứ Tân Hợi Rất Tốt
21 7 Thứ Nhâm Tý Xấu
22 8 Thứ Quý Sửu Bình Thường
23 9 Thứ Giáp Dần Rất xấu
24 10 Thứ Ất Mão Bình Thường
25 11 Thứ Bính Thìn Tốt
26 12 Thứ Đinh Ty. Bình Thường
27 13 Thứ Mậu Ngọ Rất Xấu
28 14 Thứ Kỷ Mùi Xấu
29 15/9 Thứ Canh Thân Bình Thường
30 16 Thứ Tân Dậu Xấu
31 17 Thứ Nhâm Tuất Xấu

TỬ VI HÀNG NGÀY

Ngày xem (Dương lịch):

Năm sinh (Âm lịch):

- Ngày 04-10-2023 dương lịch với tuổi của bạn sinh năm 1981

Nên:

Kỵ:

Kết Luận:

 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
Ngày hoàng đạo Ngày hắc đạo