Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
Ngày hoàng đạo Ngày hắc đạo

Xem Lịch Âm Dương và Lịch Tháng

LỊCH ÂM DƯƠNG – LỊCH THÁNG

* Tháng 04:

Dương Âm Thứ Can Chi Tốt xấu Nên/Không nên
1 20 Thứ 5 Kỷ Mão Bình Thường
2 21 Thứ 6 Canh Thìn Rất xấu
3 22 Thứ 7 Tân Ty. Rất Xấu
4 23 Chủ nhật Nhâm Ngọ Xấu
5 24 Thứ 2 Quý Mùi Tốt
6 25 Thứ 3 Giáp Thân Rất Tốt
7 26 Thứ 4 Ất Dậu Tốt
8 27 Thứ 5 Bính Tuất Bình Thường
9 28 Thứ 6 Đinh Hợi Bình Thường
10 29 Thứ 7 Mậu Tý Rất xấu
11 30 Chủ nhật Kỷ Sửu Bình Thường
12 1/3 Thứ 2 Canh Dần Xấu
13 2 Thứ 3 Tân Mão Rất Xấu
14 3 Thứ 4 Nhâm Thìn Rất Tốt
15 4 Thứ 5 Quý Ty. Bình Thường
16 5 Thứ 6 Giáp Ngọ Xấu
17 6 Thứ 7 Ất Mùi Rất Xấu
18 7 Chủ nhật Bính Thân Xấu
19 8 Thứ 2 Đinh Dậu Rất Tốt
20 9 Thứ 3 Mậu Tuất Rất Xấu
21 10 Thứ 4 Kỷ Hợi Rất xấu
22 11 Thứ 5 Canh Tý Tốt
23 12 Thứ 6 Tân Sửu Bình Thường
24 13 Thứ 7 Nhâm Dần Bình Thường
25 14 Chủ nhật Quý Mão Rất Xấu
26 15/3 Thứ 2 Giáp Thìn Tốt
27 16 Thứ 3 Ất Ty. Tốt
28 17 Thứ 4 Bính Ngọ Xấu
29 18 Thứ 5 Đinh Mùi Rất Xấu
30 19 Thứ 6 Mậu Thân Xấu
1 20 Thứ 7 Kỷ Dậu Xấu

TỬ VI HÀNG NGÀY

Ngày xem (Dương lịch):

Năm sinh (Âm lịch):

- Ngày 23-04-2021 dương lịch với tuổi của bạn sinh năm 1981

Tuổi Tân Dậu thuộc Thạch Lựu Mộc. Căn Tân Kim đồng hành Chi Dậu Kim.

Nên: Cúng tế, làm việc từ thiện, cẩn trọng đề phòng bất trắc, trao đổi ý kiến, gặp quý nhân nhờ cố vấn, nhẫn nhịn trong sự giao thiệp, dọn dẹp văn phòng, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp lại công việc.

Kỵ: Đi xa, di chuyển, dời chỗ, khai trương, xuất hành, khởi công, tiến hành công việc, tranh cãi, thưa kiện, mong cầu về tài lộc, đầu tư cổ phiếu, ký kết hợp tác, kết hôn, kết bạn.

Kết Luận: Nếu có hiện tượng tốt về tiền bạc thì cũng không nên tiến thêm sẽ gặp rủi ro, thiệt hại. Không nên bày vẽ những chuyện vui chơi quá đáng, gặp điều không hay hoặc hao tốn một cách vô ích. Tin tức chậm chạp hoặc người mình mong cầu lại không đến.

 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
Ngày hoàng đạo Ngày hắc đạo