Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
Ngày hoàng đạo Ngày hắc đạo

Xem Lịch Âm Dương và Lịch Tháng

LỊCH ÂM DƯƠNG – LỊCH THÁNG

* Tháng 05:

Dương Âm Thứ Can Chi Tốt xấu Nên/Không nên
1 1/4 Chủ nhật Giáp Dần Xấu
2 2 Thứ 2 Ất Mão Rất Xấu
3 3 Thứ 3 Bính Thìn Tốt
4 4 Thứ 4 Đinh Ty. Rất xấu
5 5 Thứ 5 Mậu Ngọ Bình Thường
6 6 Thứ 6 Kỷ Mùi Tốt
7 7 Thứ 7 Canh Thân Rất xấu
8 8 Chủ nhật Tân Dậu Rất Tốt
9 9 Thứ 2 Nhâm Tuất Xấu
10 10 Thứ 3 Quý Hợi Xấu
11 11 Thứ 4 Giáp Tý Xấu
12 12 Thứ 5 Ất Sửu Rất Tốt
13 13 Thứ 6 Bính Dần Xấu
14 14 Thứ 7 Đinh Mão Rất xấu
15 15/4 Chủ nhật Mậu Thìn Rất Tốt
16 16 Thứ 2 Kỷ Ty. Rất xấu
17 17 Thứ 3 Canh Ngọ Rất Tốt
18 18 Thứ 4 Tân Mùi Rất Tốt
19 19 Thứ 5 Nhâm Thân Bình Thường
20 20 Thứ 6 Quý Dậu Xấu
21 21 Thứ 7 Giáp Tuất Rất xấu
22 22 Chủ nhật Ất Hợi Rất xấu
23 23 Thứ 2 Bính Tý Xấu
24 24 Thứ 3 Đinh Sửu Rất Tốt
25 25 Thứ 4 Mậu Dần Xấu
26 26 Thứ 5 Kỷ Mão Rất xấu
27 27 Thứ 6 Canh Thìn Rất Tốt
28 28 Thứ 7 Tân Ty. Rất xấu
29 29 Chủ nhật Nhâm Ngọ Tốt
30 1/5 Thứ 2 Quý Mùi Bình Thường
31 2 Thứ 3 Giáp Thân Xấu

TỬ VI HÀNG NGÀY

Ngày xem (Dương lịch):

Năm sinh (Âm lịch):

- Ngày 25-05-2022 dương lịch với tuổi của bạn sinh năm 1981

Tuổi Tân Dậu thuộc Thạch Lựu Mộc. Căn Tân Kim đồng hành Chi Dậu Kim.

Nên: Thực hiện điều dự tính, đi xa, di chuyển, dời chỗ, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, nhóm họp bàn bạc, nhẫn nại trong sự giao thiệp, chỉnh đốn nhà Kỵa, tu bổ đồ đạc.

Kỵ: Thưa kiện, tranh cãi, tranh luận, xin nghỉ ngắn hạn, trễ hẹn, dời hẹn, ký kết hợp tác, trì hoãn công việc, thờ ơ bỏ lỡ cơ hội, mong cầu về tài lộc.

Kết Luận: Có quý nhân hoặc có cơ hội đem đến lợi lộc cho mình, nhưng cũng không nên mừng vội vì phải có sự trả giá, có điều kiện, nên suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Có sự thực hiện những gì đã có dự tính trước, hẹn ước, đến hạn kỳ hoặc ngày mở ra công việc mới, tình cảm mới. Nếu có tài lộc thì cũng phải chi dụng vào những công việc trên hoặc phải có sự chia sẻ.

 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
Ngày hoàng đạo Ngày hắc đạo