Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
Ngày hoàng đạo Ngày hắc đạo

Xem Lịch Âm Dương và Lịch Tháng

LỊCH ÂM DƯƠNG – LỊCH THÁNG

* Tháng 12:

Dương Âm Thứ Can Chi Tốt xấu Nên/Không nên
1 8 Thứ 5 Mậu Tý Tốt
2 9 Thứ 6 Kỷ Sửu Bình Thường
3 10 Thứ 7 Canh Dần Rất Xấu
4 11 Chủ nhật Tân Mão Rất Xấu
5 12 Thứ 2 Nhâm Thìn Tốt
6 13 Thứ 3 Quý Ty. Xấu
7 14 Thứ 4 Giáp Ngọ Bình Thường
8 15/11 Thứ 5 Ất Mùi Bình Thường
9 16 Thứ 6 Bính Thân Rất Tốt
10 17 Thứ 7 Đinh Dậu Rất Tốt
11 18 Chủ nhật Mậu Tuất Rất Xấu
12 19 Thứ 2 Kỷ Hợi Rất xấu
13 20 Thứ 3 Canh Tý Xấu
14 21 Thứ 4 Tân Sửu Xấu
15 22 Thứ 5 Nhâm Dần Rất xấu
16 23 Thứ 6 Quý Mão Rất xấu
17 24 Thứ 7 Giáp Thìn Bình Thường
18 25 Chủ nhật Ất Ty. Bình Thường
19 26 Thứ 2 Bính Ngọ Tốt
20 27 Thứ 3 Đinh Mùi Xấu
21 28 Thứ 4 Mậu Thân Rất Tốt
22 29 Thứ 5 Kỷ Dậu Bình Thường
23 1/12 Thứ 6 Canh Tuất Rất Tốt
24 2 Thứ 7 Tân Hợi Bình Thường
25 3 Chủ nhật Nhâm Tý Bình Thường
26 4 Thứ 2 Quý Sửu Xấu
27 5 Thứ 3 Giáp Dần Bình Thường
28 6 Thứ 4 Ất Mão Tốt
29 7 Thứ 5 Bính Thìn Rất Xấu
30 8 Thứ 6 Đinh Ty. Tốt

TỬ VI HÀNG NGÀY

Ngày xem (Dương lịch):

Năm sinh (Âm lịch):

- Ngày 07-12-2022 dương lịch với tuổi của bạn sinh năm 1981

Tuổi Tân Dậu thuộc Thạch Lựu Mộc. Căn Tân Kim đồng hành Chi Dậu Kim.

Nên: Chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp văn phòng, tiến hành công việc, nhờ quý nhân giúp đỡ, khéo léo trong cách giải quyết công việc, chờ đợi tin tức mới, nhu thuận trong sự giao thiệp.

Kỵ: Thưa kiện, tranh cãi, dời hẹn, chần chờ để lỡ cơ hội, bỏ dở dang công việc, mong cầu về tài lộc.

Kết Luận: Dù có kiếm được tài lộc cũng dễ có sự hao tốn cho công việc cũng như về tình cảm, hoặc chỉ có tin về tiền bạc và có sự khấu trừ, chia chác. Có sự sai hẹn hoặc dời hẹn. Không nên tin quá đáng vào những tin tức hoặc lời hứa. Làm việc gì cũng nên nhanh chóng không nên để lâu, cơ hội sẽ qua, hoặc có người phỗng tay trên. Có quý nhân, có khách đến hoặc có tin tức ở xa.

 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
Ngày hoàng đạo Ngày hắc đạo